Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

NGẪM SUY


NGẪM  SUY
Hai ngã sông đời đục lẫn trong
Qua qua lại lại chuyển xoay vòng
Bao phen sướng khổ đày thâm dạ
Lắm bận vui sầu đọa thấm lòng
Tí tách sương gieo bờ ảo vọng
Vi vu gió thổi bến huyền không
Vô thường một thoáng mờ nhân ảnh
Cạn mệnh thời gian sợi khói buồn!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 02.6.2018


 BÀI HỌA
-----------------
VÔ THƯỜNG
Dòng sông có khúc đục nơi trong
Cuộc thế thịnh suy cứ chuyển vòng
Tốt xấu đan chen cùng một mối
Ác lành hiện diện ở chung lòng
Định tâm phân biệt điều hay dở
Tĩnh trí thấu rành chuyện có không
Đã hiểu vô thường trong vũ trụ
An nhiên tự tại chẳng lo buồn
Sông Thu

NGẪM CÁI SỰ ĐỜI
Nước đục chịu phèn ắt phải trong
Dở hay tựa ấy kéo vô vòng
Câu trung nghịch nhĩ thường e ý
Lời nịnh xuôi tâm đễ thuận lòng
Thánh thiện đã vời xin:dạ dạ
Thần tham vẫy gọi vái: không không
Nhiều danh lắm sắc dư tài phú
Ai đó xem ra chẳng phút buồn?
Trần Như Tùng 

DUYÊN PHẬN
Hơn mười bến nước đục hay trong
Lối thẳng không đi lại chạy vòng
Cứ tưởng duyên may nên vững dạ
Ngờ đâu chuyện rủi thật đau lòng
Hồng nhan một thuở thường dang dở
Chinh phụ muôn đời vẫn chán không
Tiếng sáo vi vu choàng giấc mộng
Cung thương réo rắt gợi âm buồn
Thiên Hậu 

NIỀM ĐAU ÂM THẦM
Viết tặng CK

Xuất gia... tưởng đời gặp bến trong
Nào ai hiểu rõ kẻ trong vòng 
Nhớ nhà ...bao nổi đau cồn dạ
Thương mẹ...nhiều đêm tủi xót lòng
Hạnh phúc hôn nhân trò mộng ảo
Tiền tài danh lợi chuyện hư không
Năm mươi năm giữa dòng dâu bể
Tuổi hạc chênh vênh...mắt vẫn buồn!
Thy Lệ Trang

NIỀM AN LẠC
Neo thuyền ngoạn cảnh dưới trời trong
Đàn bướm vờn hoa lượn lắm vòng
Cây cỏ mừng vui vừa tỉnh giấc
Hạt sương rạng rỡ sớm ru lòng
Lánh câu hờn giận nơi trần thế
Buông mối ưu phiền cõi sắc không
Xuân hạ thu đông hoài chuyển tiết 
Thì thôi chẳng đếm chuyện đau buồn.
Như Thu

BỌT BIỂN
Biển chuyển dòng đời lắm đục trong
Nhìn xem thế sự chạy quanh vòng
Ngày nao bỏ nước sầu se dạ
Thuở ấy rời quê khổ buốt lòng
Mộng thắm chiều đông thành huyễn ảo
Mơ cuồng giấc nguyệt bỗng hư không
Mây trời cứ mãi trôi vô tận
Khó thoát đêm sầu tiếng thở buồn
Minh Thúy
Tháng 6 .2018 

AI NGỜ
Biết điều gạn đục để khơi trong
Xoáy mãi đời ta lộn mấy vòng
Mỗi bước đường xa đà mỏi gối
Từng cơn mộng buốt chẳng yên lòng
Ưu thời những muốn mơ thành thực
Mẫn thế  càng  ham có hóa không
Đã tưởng...ai ngờ ra huyễn hoặc
Đành đem đễ dạ mãi thêm buồn.
Phan Tự Trí 

KIẾP PHÙ SINH
Đường trần sương gió lạnh vào trong
Quanh quẩn trầm luân mãi chuyển vòng
Tháng lụn ngày tàn thêm quẫn trí
Sầu qua khổ lại tiếp  nao lòng
Trường kỳ góp nhặt mây ngờ có
Khoảnh khắc buông rồi gió thoảng không
Nghe tiếng hoàng hôn lùa sóng vỡ
Hàn thanh vạn cổ tấu cung buồn
Lý Đức Quỳnh

 


Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

NỖI ĐAU CÒN ĐÓ/XƯỚNG LĐQ
NỖI ĐAU CÒN ĐÓ
Rồng Tiên trăm trứng nở đồng bào
Mở cõi bốn ngàn trải lắm đau
Thoát ngục vong nô điêu đứng trước
Đeo tròng lệ thuộc phũ phàng sau
Rước voi,cõng rắn…ghi lền sử
Nối giáo,bắt tay…chở khẳm tàu
Thu độc lập rồi xuân đại thắng…
Chúng sinh thập loại Nguyễn Du sầu !
Lý Đức Quỳnh

Bài họa
VẠN LỆ SẦU
Trứng nở trăm con ấy một bào
Bốn ngàn văn hiến lắm niềm đau
Vong nô đày đọa bao thu trước
Lệ thuộc lầm than vạn hạ sau
Nối giáo xâm lăng vơ sạch máng
Tiếp tay lũ giặc…vét khô tàu
Mồm loa mép dãi quang vinh hét
Thập loại chúng sinh vạn lệ sầu
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm