Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

họa thơ Nhã My

HOA CỎ MAY
Có phải lòng ta đã đắm say
Chiều xuân dáng nhỏ nét trang đài
Dịu dàng e ấp bên thềm cửa
Tha thướt yêu kiều lối cỏ may
Em đến mây trôi trời  huyễn mộng
Người về gió thổi áo mơ phai
Bây giờ xa cách vời nhung nhớ
Trăm mến nghìn thương một bóng ai
                               Nhã My

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

đường thi xướng họaGIÁC MINH & THI HỮU
 **************


TỰ KHÚC 
Đời người với cỏi có không không
Mộng mị vùi mê đắm bụi hồng
Hiện tướng phơi bày qua khổ lụy
Khơi mầm tỏa sáng vượt phiền đong
Trừ tham chế hận đời an ổn
Dẹp mạn điều si sống yên lòng
Kết nụ thiền tâm lìa ác nghiệp
Triền đau gửi lại dạ qua dòng
GM.Nguyễn đình Diệm

BÀI HỌA
TỰ KHÚC
Đổi cả một đời có đáng không
Một khi vương vấn mãi tơ hồng
Vui chan càng cạn bao lần thử
Sầu lắc thêm đầy mỗi bận đong
Đích đến người chê nào để bụng
Đường đi ta chọn cứ yên lòng
Tĩnh tâm quán pháp về an lạc
Chia sẻ cùng ai họa mấy dòng.
Phan Tự Trí  

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

họa thơ Lê Đăng Mành

TRĂNG THU
Thơ Mời Họa
Mộng chiều cưỡi hạc vút rong chơi
Vén gió tiêu dao chắc tuyệt vời
Bàng bạc mây giăng tràn cửa khuyết
Mênh mang khói bủa khắp cung trời
Phàm nhân Nguyệt thấy còn đưa đón
Lãng tử Nga trông cũng gọi mời
Vành vạnh dung nghi trang thục nữ
Trăng vằng vặc đọng ánh sương phơi
Lê Đăng Mành
Bài họa

1.QUA RỪNG THU
Vách đá cheo leo giỡn suối chơi
Non sông gấm vóc tự nhiên mời
Trăng về đáy nước in thân mộng
Đỉnh núi mây qua lặng dạ trời
Đắm dục trần gian phờ mái hạc
Mê tình thế sự nhạt sương phơi
Chim rừng bướm nhỡn tình hoa lá
Rừng lặng uyên thâm tĩnh tuyệt vời.
GM.Nguyễn Đình Diệm

2.TIÊU DAO THU
Mái hạc theo chiều ngắm bóng chơi
Tiêu dao núi biếc suối thông mời
Rừng dâng tím nắng hương nồng ngát
Mây trải hồng chiều sắc lựng trời
Một mảnh trăng non treo bến mộng
Muôn loài hoa dại thắm bờ phơi
Vui đời sớm tối cùng mưa nắng
Vạn dặm tình thu hứng thú vời !
BÁCH MINH TUỆ


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''