Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

thơ mời họa

THƠ MỜI HỌA
LỜI TRÚC QUÊ NHÀ
Về đây tiết hạ nắng nồng sang
Phượng thắm khoe màu nét diệu trang
Lối cỏ cành mơ tình tiếc luyến
Đường sương lá mộng ái vương mang
Hương trinh mãi đọng bờ huyền ảo
Sắc thắm còn lưu bến  muộn mằn
Tiếng trúc gió ru cung úa mộng
Thềm rêu réo rắc những dư vang.
GM.Nguyễn Đình Diệm
Quê nhà.2016

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

thơ GM.Nguyễn Đình DiệmYÊN PHẬN ĐỜI
Tài hèn sức mọn chả công danh
Biết thế đành thôi kiếm chút nhàn
Sáng sớm nghe chim lưng núi hót
Đêm về lắng tiếng suối non ngàn
Trăng mơ mái lá vần thi hứng
Gió thoảng hàng cây tứ ý ngân
Viết lách đôi dòng vui tuế nguyệt
Mai lan cúc trúc ... bốn mùa thân
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

KÍNH BÁO
TRANG HƯƠNG THỀM MÂY TỪ NAY(14.4.2016) XIN CHUYỂN GIAO CHO GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM PHỤ TRÁCH
BTMT  XIN CẢM ƠN TẤT CẢ BÈ BẠN BỐN PHƯƠNG ĐÃGIAO LƯU CÙNG BTMT TRONG THỜI GIAN QUA
KÍNH
BÁCH TÂM MINH TUỆ