Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Đường thi xướng họa

 
THƠ MỜI HỌA
MỘT KIẾP ĐA ĐOAN
Hiên đời gió lạnh buốt qua sân
Ngắm bóng thiều quang nhạt cuối ngàn
Nổi nổi chìm chìm theo bóng mộng
Trôi trôi chảy chảy duỗi duyên trần
Hương mời đắm đuối sầu ly biệt
Sắc rủ mơ màng khổ hợp tan
Một kiếp đa đoan muôn hệ lụy
Đầy vơi  khát ái nghiệp luân trầm
GM.Nguyễn Đình Diệm
BÀI HỌA
KHÚC LÒNG
Đếm lá vàng rơi ngập cuối sân
Bóng câu khấp khểnh xuống non ngàn
Hồn phai đã nhạt men duyên thế
Gối mỏi còn đau cuộc mộng trần
Mãi đó đời phô màu giả dối
Hoài đây phận bủa nỗi lìa tan
Bên thềm chợt khúc lòng rên khẽ
Chạm phím đàn xưa một nốt trầm…!
Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Cùng họa thơ


GÁNH TÌNH
(nđt)
Dáng nhỏ gầy vai nghĩa mặn nồng
Bên ngoài giá lạnh của mùa đông
Ngày xưa rạn vỡ hoài mong ngóng
Kỷ niệm phai tàn nỗi nhớ đong
Khẽ quyện khơi dòng nay lẻ bóng
Thầm vương tựa cửa chốn cô phòng
Tình yêu trỗi dậy như làn sóng
Trở giấc hồn say bỗng nhẹ lòng
Ngọc Liên Nguyễn

BÀI XƯỚNG
CHÉN ĐẮNG
(Nđt-độc vận)
Vẫn mấy dòng thơ mẻ rượu nồng
Đêm này tản mạn với hồn đông
Làn mây trắng vỡ chao bờ mộng
Mẫu tóc vàng bay rụng cửa phòng
Nguyệt mãi đi tìm hương gió mỏng
Ta còn kiếm thử vị sầu đong
Tình em cũng chỉ là con sóng
Khẽ vướng bờ vai buổi cạn lòng ./.
LCT 
BÀI HỌA
TÌNH XƯA TRỞ GIẤC
Đêm về gió thổi lạnh tàn đông
Nỗi nhớ người xưa buổi đượm nồng
Ước gửi bao mùa mơ mãi ngóng
Nguyền trao mấy độ mỏi hoài trông
Thềm loang nguyệt tỏa soi cô bóng
Ngõ loáng mây về tủi lạnh phòng
Tản mạn xuân thời hồn vỗ sóng
Tình ta giấc trở quyện khơi lòng
GM.Nguyễn Đình DiệmThứ Năm, 14 tháng 7, 2016

thơ xướng họa

THƠ MỜI HỌA
 
AN NHIÊN!
 
Đã trườn tơi tả giữa trầm luân
Thơ vẫn ung dung nhập cõi trần
Đời rách gió trăng không ngại chữ
Áo toe nghiên bút chẳng chê vần
Nhiều khi nốt lặng còn xao xuyến
Lắm lúc âm trầm cứ vọng ngân
Thanh thản chơi đùa triền được mất
An nhiên đi ở đã bao lần !
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
HƯƠNG ĐÀI SÁM NGUYỆN
Đã tả tơi đời cõi chuyển luân
Lòng phàm lắm khổ bụi hồng trần
Phong ba rách nát tìm thay nghiệp
Bão táp toe tua kiếm đổi vần
Dạ lắng lời kinh tâm tĩnh lặng
Hồn khơi tiếng mõ trí thơi ngân
Hương đài sám nguyện mong an lạc
Tội lỗi bao thu muội lược lần
GM.Nguyễn Đình DiệmVỚI CUỘC TRẦN
Ý đạo duyên đời bước chuyển luân
Trăm năm dâu bể đã bao lần
Chông gai góp nhặt khơi tình tứ
Sỏi đá bung biêng trải điệu vần
Thẳm lặng cung lòng giai thức trổi
Sâu đằm cõi nhớ tiếng thơ ngân
Thuyền lan sóng rẽ ngời trăng nước
Nâng chén an nhiên với cuộc trần
Lý Đức Quỳnh-ĐN,9/7/2015
 Nguồn :http://gocthoduong.blogspot.com/