Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

tho đường luật


TÌNH VIỄN KHÁCH
Vó câu qua cửa trắng đời thơ
Nắng trở ngày đông dạ thẩn thờ
Giả biệt tao nhân lòng mãi mộng
Từ ly kẻ sĩ dạ luôn chờ
Nhìn mây giỡn gió hồn nhao nhác
Ngắm nguyệt soi thềm ý dật dờ
Ngày tháng thoi đưa tình viễn khách
Thời gian bóng dõi mãi phương
GM.Nguyễn Đình Diệm.23.11.2016TƠ LÒNG

Góp nhặt đôi vần tạm nói thơ
Vào đêm mộng trở gió ơ thờ
Bên đèn lẻ bóng lòng riêng đợi
Cạnh bếp mình ta ý tưởng chờ
Mấy chữ khô dòng tâm rã rượi
Vài câu cạn nghĩa mắt lơ đờ
Khung trời vắng vẻ cung sầu rụng
Một cõi đi về bỗng lặng mơ ./.

BỤI THỜI GIAN
29/11/16