Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

đường thi họa/xướng


THANH THẢN BÊN ĐỜI
Tuổi lão thân già chả có mong
Thời gian nước chảy mãi xuôi dòng
Hiên tranh lối cỏ an vui  dạ
Mái lá vườn trăng thỏa thích lòng
Vẫn ngắm chiều lan đâu phải đợi
Dầu nhìn đêm tỏa  chẳng còn trông
An nhiên giữa chốn vô thường chuyển
Thanh thản bên đời buổi cuối đông
GM.Nguyễn Đình Diệm
11.01.2017
Bài xướng
TÌM XUÂN
Xuân còn có nữa để mà mong
Bởi tại đời tan tác giữa dòng
Xó chợ bơ phờ đang khổ não
Gầm toa lạnh lẽo đến đau lòng
Thương người thắc thỏm - thì thôi đợi
Tội kẻ trầm tư - cũng hết trông
Hỏi chỗ cơ hàn đâu hạnh phúc
Cho cầm cố nghiệp thả cùng Đông
Như Thị
11.01.2017
****************************************** 
BÀI HỌA


MẮT CHIỀU (Họa đảo vận)

Chân chiều gối mỏi lẽ nào mong
Chỉ có hồn thơ mãi cuộn dòng
Tiếc mảnh thu sầu đêm trỗi mộng
Thương làn nắng nhạt buổi chìm đông
Tình ca thuở ấy luôn hoài vọng
Vũ khúc nào đây chẳng đượm lòng
Tiễn bóng qua thềm khi trở lạnh
Ta ngồi đếm lại những ngày trông .
/.
LCT 18/01/2017

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

thỏa tâm mongTHỎA TÂM MONG
HOA dâng tiết chuyển vạn hanh thông
KHAI mở tân niên đẹp toại lòng
CHỜ kẻ xa quê về viếng tổ
ĐỢI người viễn xứ lại thăm tông
HỒN tươi nghĩa đượm tình ươm ngóng
XUÂN thắm ân nồng dạ ướp trông
NGUYỆN ước trăm dân no ấm đủ
THANH BÌNH VẠN HỌ THỎA HOÀI MONG
GM.Nguyễn Đình Diệm
09.01.2017
Bài Họa


HOA MỘNG (THTK)
(Kính họa)
HOA nào lại nở giữa rừng thông
KHAI bút vần thơ cháy lửa lòng
CHỜ nắng ươm tinh bên cội đá
ĐỢI người kết nghĩa kế thiền tông
HỒN đêm chẳng ấm lời ca vọng
XUÂN sớm không dày ý tưởng trông
NGUYỆN ước trời ban điều tuyệt mỹ
THANH BÌNH VẠN HỌ THỎA HOÀI MONG ./.
BỤI THỜI GIAN
11/01/17


VẬN NƯỚC MONG
“XUÂN CHÀO TRỜI ĐẤT MÙA HOA THẮM
TẾT ĐÓN QUÊ NHÀ VẬN NƯỚC MONG”

XUÂN chở an lành chuyến viễn thông
CHÀO tươi đẹp nở rộ muôn lòng
TRỜI bung hạt nẩy thiêng nguồn cội
ĐẤT tụ chim về rạng tổ tông
MÙA mở hội khai hòa hợp đến
HOA dâng đời hiến thái bình trông
THẮM ngời đoàn kết tình dân tộc
TẾT ĐÓN QUÊ NHÀ VẬN NƯỚC MONG
Lý Đức Quỳnh 12.1.2017