Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

họa xướng cùng LTC


ảnh GM.VÔ NGẠI
Lắm chuyện nhân gian cứ mỏi mồm
Điêu ngoa xảo trá suốt qua hôm
Xói mòn , đắp đổi…như mây lộng
Phá đám, un bồi… tựa trở nồm
Thiên hạ đua chen chèn tiếng rộn
Ngàn dâu tranh lấn ép lời rôm
Nhìn đời giả tạo trăm điên đảo
Vô ngại phù luân – nhẹ cánh buồm
GM.Nguyễn Đình Diệm
20.02.2017
(bài có chỉnh sửa)