Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

thơ giác minh


Ảnh GMEM ƠI HUẾ ĐẸP
Em ơi Huế mãi đẹp vô cùng
Núi ngự hương trời bát ngát thung
Gió cuốn Nam giao vàng hạ nhớ
Mây về Vọng cảnh tím thu rưng
Hương giang sóng bạc mơ màng lượn
Vỹ dạ trăng huyền mộng mị rung
Lạc bước tha phương chừ trở lại
Em ơi Huế mãi đẹp vô cùng
GM.Nguyễn Đình Diệm

Ảnh GM
***********************************************************

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

THƠ GIÁC MINH

BƯỚC CHÂN CHIỀU
Lãng đãng mây về mấy nẻo sương
Hoang vu lối núi dạo qua đường
Bao đời khát ái lòng ưu lụy
Mấy độ sân tham dạ khổ vương
Bến mộng qua rồi lòng đã cạn
Bờ mơ cũng hết dạ não nường
Ung dung dạo bước rừng cô tịch
Thấy cả muôn trùng dấu cố hương.
GM.Nguyễn Đình Diệm

BÀI HỌA


BẾN ĐỢI
Giọt nắng ban chiều phủ tím sương
Mùa thu lặng lẽ đứng bên đường
Hàng cây rợp mát còn lan tỏa
Chậu cúc thơm nồng mãi vấn vương
Bóng cũ hình như thương dáng bạn
Tình xưa có phải nhớ cô nường
Niềm yêu khắc khoải hoài trông ngóng
Bến đợi năm chờ thỏa sắc hương..
LienNguyen