Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

HỌA CÙNG LTCành Gm.11.12.2016

T – TÁI SẦU

CH – ai thắc thỏm dậu tre thưa
T – tái tình xa có phải thừa
Đ – quạnh cô lòng tâm buồn thảm
B – hiu lẻ bóng dạ phiền chưa
K – tình mộng mị ngày xuân cũ
H - ái mơ màng tháng hạ xưa
U -  uẩn canh dài sầu não nuột
S – môi nhạt phấn lệ đầm mưa.
GM.Nguyễn Đình Diệm.
26.12.2016
 

BÀI XƯỚNG
CH - ai ?
CH - người trở lại bến đò xưa
H - những lời yêu liệu có thừa
T - buốt lòng đau chiều trở gió
U - buồn dạ thắt tối lồng mưa
B - hoang lẻ bóng ngồi mong đợi
Đ - vắng đơn tình bước nhặt thưa
K - nốt mi sầu rơi ngấn lệ
S - làn tóc rối nhạt nhòa chưa ?
LCT
25/12/16Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Họa cùng Lưu Xuân Cảnh


 ảnh GM
HỢP CUNG CHIÊU
Giao lưu bạn hữu có chi trêu
Quý mến chân tình chả né rìu
Cứ vậy cho vui khi lão yếu
Còn chi phải ngại lúc già xiêu
Thâm tình gửi đến đôi vần điệu
Thấm nghĩa trao về mấy ý liều
Bốn bể anh em cùng hòa hiếu
Tìm tòi học hỏi hợp cung chiêu.
GM.Nguyễn đình Diệm 20.12.2016

Bài Xướng
CÒN THIẾU
Lõm bõm vui chơi dám múa rìu
Làm gì tránh khỏi bị người trêu!
Đang lo thủ phận xua chìm yểu
Đã tính câm mồm né trách kiêu
Viết chửa thành câu nên phải liệu
Bày chưa rõ ý cũng đành liều
Mênh mông chữ nghĩa tài còn thiếu
Ráng học tìm tòi được mỗi chiêu!

Lưu Xuân Cảnh
11.12.2016


Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

họa cùng La Thụy


 KHƠI NGUỒN TRÍ
  Vạn sự trên đời tựa vũ vân
  Tan tan tụ tụ nghĩa cùng ân
  Mênh mang bể ái hồn hư huyễn
  Thăm thẳm sông mê dạ ảo chân
  Gột rửa si mê... bồi ý đạo
  Khơi nguồn trí tuệ... phá lòng trần
  An nhiên thức tĩnh nghìn bào ảnh
  Tự tại vô tâm lạc bội phần
     GM.Nguyễn Đình Diệm 
              13.12.2016

Bài xướng
  NGẪM
  Tuồng đời ảo hoá tựa phù vân
  Sân, hận, hoan, bi, lạc, ái, ân, ...     
  Bể dục mênh mang mờ mịt bến     
  Hồ tình thăm thẳm lạc loài chân  
  Hoa Đàm lấp lánh tươi nguồn đạo  
  Đuốc Tuệ lung linh đẹp chốn trần  
  Bát Nhã thuyền xuôi về cõi giác   
  Thân tâm an lạc diệu muôn phần
                                   La Thụy