Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

thơ xướng họa

KIẾP VĂN !“Tung hoành trục khoán”Xướng Họa


BÀI XƯỚNG
KIẾP VĂN !
“Tung hoành trục khoán”
Ba hồi trống giục mồ Cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ Mẹ đời
                         Cao Bá Quát

BA cõi vào ra giữa đất trời
HỒI đầu qua bến cũng là nơi
TRỐNG rền thư thái nên cao nhã
GIỤC mõ thanh nhàn để thảnh thơi
MỒ mả tinh anh còn gửi đó
CHA ông cốt cách đã trao rồi
KIẾP văn khép lại vì Châu Chấu*
MỘT NHÁT GƯƠM ĐƯA BỎ MẸ ĐỜI
Lê Đăng Mành
*Cuộc nổi dậy Cao Bá Quát (sử cũ gọi là Giặc Châu Chấu) là tên gọi một cuộc nổi dậy do Lê Duy Cự làm minh chủ, Cao Bá Quát  làm quân , đã nổ ra tại Mỹ Lương thuộc Hà TâyGM.HỌA

Ba hồi trống giục mồ Cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ Mẹ đời
                                Cao Bá Quát


BẠC KIẾP “Tung hoành trục khoán”

BA thời sáu khắc vẫn cùng trời
HỒI đáo quê nhà đẹp dạ nơi
TRỐNG gọi thong dong tâm diệu nhã
GIỤC chiêng thư thái ý an thơi
MỒ yên mả ấm còn lưu giữ
CHA dũng anh tài mãi nối rồi
KIẾP bạc nhân gian đành thất thế
MỘT NHÁT GƯƠM ĐƯA BỎ MẸ ĐỜI
GM.Nguyễn Đình Diệm
*nguồn http://gocthoduong.blogspot.com/Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

GM VÀ THI HỮU


BÀI XƯỚNG
TỊNH DẠ VÔ TRÚ
Cuộc sống xưa nay vốn thế rồi
Duyên sinh tụ tán rỏ ràng thôi
Bình tâm ổn với dòng lưu chuyển
Tịnh dạ an cùng chiếc bóng trôi
Thắp đuốc tuệ tri nhìn cnh mộng
Soi đèn trí ngẫm ngắm mơ đời
Đi về đến ở...lòng vô trú
Gió thoảng hiên chiều nhẹ cánh thơi
GM.Nguyễn Đình Diệm.
BÀI HỌA
NHỎ NHOI KHÓM DỂ
Mọi lẽ cha ông đã dặn rồi
Nương theo trời đất tự nhiên thôi.
Tâm an  vui cảnh bao hình diễu
Dạ tịnh hòa dòng mọi sự trôi
Sáng dậy vươn vai gìn giữ mệnh
Chiều về nhờ bút ngợi ca đời.
Nhỏ nhoi khóm dẻ nơi rừng cả
Hạt tặng muôn người sống thảnh thơi .
Trần Như Tùng
CHƠI MIỀN TÁM GIÓ
Biết cõi trần ai giả hợp rồi
Bao điều oán hận bỏ mà thôi
Nuôi tâm miên mật nào chao chọng
Giữ ý bình thường kẻo cuốn trôi
Xuống chợ trầm tư mà nhập thế
Về quê lặng lẽ để vào đời
Chạm đường tam độc xin dừng lại
Dẫu bát phong* trùm cứ thảnh thơi
Lê Đăng Mành
*Bát phong cũng kêu là bát pháp, tám pháp này là tỷ như tám ngọn gió, có thể làm lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn
Lợi: Đó là tiền tài lợi dưỡng…
Suy: Đó là tiền tài lợi dưỡng, bị hao tổn ở phần này có sách viết là bi hoặc ai ( nỗi sầu đau thương nhớ thảm sầu )
Hủy: Bị người đời nói xấu, hủy mắng
Dự: Được người đời tán thán, khen ngợi
Xưng: Được tôn xưng kính trọng
Cơ: Bị chê bai, khinh khi
Khổ: Đau khổ, hoạn nạn đến
Lạc: Vui sướng khi được điều như ý
Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động thì cuộc sống được an vui giải thoát
CÕI TẠM
Biết rõ trần gian cõi tạm rồi
Thù hằn oán hận xóa đi thôi
Chiếc thân cẩm thạch còn hư hoại
Cái mạng ngọc ngà cũng dạt  trôi
Gieo hạt bồ đề cùng nẽo tục
Ươm hoa bác ái giữa đường đời
Mai về tịnh độ lòng  không bận
Ngắm  cảnh liên đài nhẹ bước thơi
Trần Ngộ
 Em sang thăm và họa cùng Anh.


GIAO HÒA
Chuyện cũ ngày qua tưởng đã rồi
Dây chuyền nhân quả dễ nào thôi
Ra nguồn nghiệp khởi dòng sông chảy
Bỏ cội duyên thành sóng nước trôi
Miên mật soi lòng về rõ ý
Bao dung đãi thế bước khoan đời
Niềm vui hóa hiện tùy âm hưởng
Nhạc điệu giao hòa nhịp thảnh thơi
Lý Đức Quỳnh 1.6.2016 KHÔNG HAM CÕI TỤC

Biết chốn trần gian là cõi tạm
Trong ta còn đẫy cái tâm tham
Si mê cuồng vọng đèo sân hận
Vô thường nhiều nỗi kéo lam nham
Vì thế phải tu để tuệ giác
Dứt trừ tam độc quyết tâm làm
Mỗi ngày siêng tâm tự giải thoát
Xa lìa cõi tục chẳng còn ham.

Hoa đào Mùa xuânBẾN ĐỜI
Đường xưa trải mộng bước qua rồi
Ngược khúc xuôi dòng cũng thế thôi
Ngõ tánh xôn xao cùng bến đợi
Nguồn tâm náo nức tựa thuyền trôi
Tàn than thấy lại tầm nhìn sáng
Đốt lửa tìm xa cuộc sống đời
Cõi tạm luân hồi còn nợ kiếp
An nhiên tự tại có ngày thơi..
LienNguyen