Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

họa thơ Lê Đăng Mành

TRĂNG THU
Thơ Mời Họa
Mộng chiều cưỡi hạc vút rong chơi
Vén gió tiêu dao chắc tuyệt vời
Bàng bạc mây giăng tràn cửa khuyết
Mênh mang khói bủa khắp cung trời
Phàm nhân Nguyệt thấy còn đưa đón
Lãng tử Nga trông cũng gọi mời
Vành vạnh dung nghi trang thục nữ
Trăng vằng vặc đọng ánh sương phơi
Lê Đăng Mành
Bài họa

1.QUA RỪNG THU
Vách đá cheo leo giỡn suối chơi
Non sông gấm vóc tự nhiên mời
Trăng về đáy nước in thân mộng
Đỉnh núi mây qua lặng dạ trời
Đắm dục trần gian phờ mái hạc
Mê tình thế sự nhạt sương phơi
Chim rừng bướm nhỡn tình hoa lá
Rừng lặng uyên thâm tĩnh tuyệt vời.
GM.Nguyễn Đình Diệm

2.TIÊU DAO THU
Mái hạc theo chiều ngắm bóng chơi
Tiêu dao núi biếc suối thông mời
Rừng dâng tím nắng hương nồng ngát
Mây trải hồng chiều sắc lựng trời
Một mảnh trăng non treo bến mộng
Muôn loài hoa dại thắm bờ phơi
Vui đời sớm tối cùng mưa nắng
Vạn dặm tình thu hứng thú vời !
BÁCH MINH TUỆ


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


2 nhận xét: